Polityka Jakości Twelve Electric

Gdyby wyeliminować we współczesnym przedsiębiorstwie starty spowodowane awariami czy choćby zakłóceniami w systemie zasilania, to w skali roku rentowność takiego przedsiębiorstwa wzrosłaby aż o około 2 %. Te szacunkowe statystyki wyraźnie wskazują na pilną potrzebę modernizowania systemu zasilania tak, aby polskie firmy i zakłady produkcyjne funkcjonowały i rozwijały się na miarę nowoczesnych przedsiębiorstw XXI wieku.

Celem, jaki wyznaczyła sobie do realizacji firma Twelve Electric, jest zatem znajdowanie takich nowych rozwiązań technicznych, które zapewniają optymalizację kosztów zużycia energii elektrycznej oraz pozwalają znacząco zaoszczędzać czas i usprawnić obsługę eksploatowanych systemów zasilania. Tak właśnie szeroko pojmowana polityka jakości, od początku przyświecająca działalności Twelve Electric, obejmuje wysiłki podejmowane zarówno dla utrzymania najwyższego światowego standardu naszych produktów, jak i dla pełnego zaspokojenia oczekiwań i potrzeb naszych Klientów.

W pierwszej więc kolejności, pragnąc rzetelnie realizować te zamierzenia, nie lekceważymy najnowszych osiągnięć postępu technologicznego, wręcz przeciwnie – bazujemy na nich, projektując nowe urządzenia i doskonaląc już istniejące. Pozwala nam na to prowadzenie własnych prac badawczo – wdrożeniowych, a także utrzymywanie stałej i ścisłej współpracy z uczelniami technicznymi: z Politechniką Warszawską oraz z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie. Rozsądnie wykorzystując środki pomocowe z Unii Europejskiej oraz wsparcie finansowe udzielone nam ze strony Komitetu Badań Naukowych, dokładamy również wszelkich starań, by nieprzerwany rozwój firmy Twelve Electric przynosił wzrost jakości oferowanych Państwu produktów i usług.

Liczne nagrody i medale uzyskane przez Twelve Electric oraz system zarządzania jakością według normy ISO 9001, jaki obecnie wdrażamy, poświadczają trafność naszych wyborów oraz efektywność podejmowanych działań i wyznaczają tym samym kierunek, w jakim mamy dalej podążać, by poszerzać grono naszych Klientów oraz dotychczasowych, zaufanych partnerów.

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213

Szanowni Państwo!
W związku z istniejąca sytuacją epidemiczną, firma działa w niestandardowym trybie i w związku z tym kontakt na numery stacjonarne może być utrudniony. Prosimy o bezpośredni kontakt do pracowników:
502 002 187 - Aleksandra Biraga Łuczak - handlowiec
502 002 159 - Emilia Kołakowska - handlowiec i serwis

+48 228722020
12e@12e.pl
Tu jesteśmy
Droga do nas