Jakość energii elektrycznej
Certyfikaty:

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3 i AS-3 Plus (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3 energia (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3 mini (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Energia elektryczna w rozwijających się gospodarkach krajów europejskich staje się również towarem o określonych parametrach ilościowych i jakościowych. Wymusza to w sposób naturalny konieczność pomiaru i rejestracji poszczególnych parametrów oraz śledzenia i sygnalizacji przekroczeń. Większość parametrów została sprecyzowana w odpowiednich normach. Kontrola parametrów jakościowych pozwala na prowadzenie optymalizacji zarówno zużycia energii jak i struktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń odbiorczych, co w konsekwencji poprawia wskaźniki ekonomiczne. Realizacja powyższych działań jest możliwa dopiero po zastosowaniu odpowiedniego sprzętu pomiarowego i oprogramowania zapewniającego właściwy przepływ infomacji.

Firma Twelve Electric Sp. z o.o. działa w tym kierunku już od 1994 roku co zaowocowało powstaniem bardzo funkcjonalnego sprzętu w postaci analizatora sieci AS-3plus wraz dedykowanym oprogramowaniem wspomagającym Zarządzanie Jakością Zasilania.

Użytkownikami naszych rozwiązań są odbiorcy energii elektrycznej, czyli na przykład zakłady przemysłowe, firmy lub jednostki odpowiedzialne technicznie za energię i jej jakość oraz służby utrzymania ruchu.

Do rozwiązania praktycznego systemu kontroli parametrów sieci energetycznych nie trzeba zbyt wiele. Analizator sieci  AS-3 dzięki odpowiedniej konstrukcji i funkcjonalności jest elementem wystarczającym do kontroli jednego punktu pomiarowego. Oprócz pomiaru wartości bieżących, sam skontroluje, czy wybrane parametry nie są przekroczone, zapisze kiedy takie przekroczenia miały miejsce oraz zanotuje powrót do normy. W razie konieczności zasygnalizuje taki stan wyjściem zewnętrznym oraz zapisze przebieg wartości chwilowych napięć i prądów w oscyloskopie. Nasze oprogramowanie zapewnia łatwą obsługę zarówno małej rozdzielni, jak i rozbudowanego i rozproszonego zakładu przemysłowego.

 

Zobacz wiecej...

Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3plus (PDF)
Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3mini (PDF)
Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3miniUPS (PDF)
Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3energia (PDF)
Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3minidiagnoza (PDF)
Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3diagnoza (PDF)


DTR-ka Analizatora Parametrów Sieci typ AS-3 plus (PDF)


Demo Twelve Electric - Analizator Parametrów Sieci AS-3 (program)


System AS-Multi (PDF)
Koncentrator GPRS MK-12 (PDF)

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213
Polecamy artykuł:
System kompensacji mocy biernej dla biurowca