Jakość energii elektrycznej

Energia elektryczna w rozwijających się gospodarkach krajów europejskich staje się również towarem o określonych parametrach ilościowych i jakościowych. Wymusza to w sposób naturalny konieczność pomiaru i rejestracji poszczególnych parametrów oraz śledzenia i sygnalizacji przekroczeń. Większość parametrów została sprecyzowana w odpowiednich normach. Kontrola parametrów jakościowych pozwala na prowadzenie optymalizacji zarówno zużycia energii jak i struktury technicznej poszczególnych instalacji i urządzeń odbiorczych, co w konsekwencji poprawia wskaźniki ekonomiczne. Realizacja powyższych działań jest możliwa dopiero po zastosowaniu odpowiedniego sprzętu pomiarowego i oprogramowania zapewniającego właściwy przepływ infomacji.

Firma Twelve Electric działa w tym kierunku już od 1994 roku co zaowocowało powstaniem funkcjonalnego sprzętu w postaci analizatora sieci AS-3plus wraz z dedykowanym oprogramowaniem wspomagającym Zarządzanie Jakością Zasilania.

Użytkownikami naszych rozwiązań są odbiorcy energii elektrycznej, czyli na przykład zakłady przemysłowe, firmy lub jednostki odpowiedzialne technicznie za energię i jej jakość oraz służby utrzymania ruchu.

Do rozwiązania praktycznego systemu kontroli parametrów sieci energetycznych nie trzeba zbyt wiele. Analizator sieci AS-3 dzięki odpowiedniej konstrukcji i funkcjonalności jest elementem wystarczającym do kontroli jednego punktu pomiarowego. Oprócz pomiaru wartości bieżących, sam skontroluje, czy wybrane parametry nie są przekroczone, zarejestruje kiedy takie przekroczenia miały miejsce oraz zarejestruje powrót do normy. W razie konieczności zasygnalizuje taki stan wyjściem zewnętrznym oraz zarejestruje przebieg wartości chwilowych napięć i prądów w oscyloskopie. Nasze oprogramowanie AS-Forte zapewnia łatwą obsługę zarówno małej rozdzielni, jak i rozbudowanego i rozproszonego zakładu przemysłowego.

Cetyfikaty:

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3 i AS-3plus (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3mini (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Analizator Parametrów Sieci typ AS-3energia (Świadectwo ekspertyzy GUM)

Dokumentacja:


Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3plus

Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3mini

Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3miniUPS

Instrukcja obsługi (DTR) Analizatora Parametrów Sieci typ AS-3plus

Koncentrator GPRS MK-12


Dokumentacja archiwalna:


Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3energia

Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3mini diagnoza

Karta katalogowa - Analizator Parametrów Sieci typ AS-3diagnoza

System AS-Multi

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213

+48 228722020
12e@12e.pl
Tu jesteśmy
Droga do nas