Dofinansowania


"Dotacje na innowacje"

 


 

Twelve Electric Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie na poniższe projekty:

 

PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA 2007-2013

System monitorowania jakości energii elektrycznej z przesyłem danych po GSM, realizowany w ramach Działania 1.4 Wsparcie projektów celowych osi  priorytetowej 1 Badanie i rozwój nowoczesnych technologii oraz Działania 4.1 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

nr umowy o dofinanowanie projektu: UDA-POIG.01.04.00-14-156/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-156/09-00

Informacje o działaniach w ramach których realizowany jest projekt.

www.poig.gov.pl

www.mrr.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Wdrożenie Planu rozwoju eksportu w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu  osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POIG.06.01.00-14-109/10-00

Przygotowanie planu rozwoju eksportu w firmie Twelve Electric Sp. z o.o. realizowany w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

nr umowy o dofinansowanie projektu: UDA-POIG.06.01.00-14-063/09-00

 

       

SPO WKP

Projekt:

Przygotowanie dokumentacji potrzebnej do uruchomienia produkcji nowego regulatora mocy biernej, realizowany  w ramach SPOWKP lata 2004-2006, Priorytet 2 Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, Działanie 2.1 Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.

nr umowy o dofinansowanie projektu: SPOWKP/2.1/6/14/1532

 

Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach „Energetyka i Elektrotechnika 2008” odbywających się w Kijowie na Ukrainie w dniach 15.04.2008r. – 18.04.2008r.

nr umowy o dofinansowanie projektu: DIW-IX-WKP_1/2.2.2/2008/1581/12154

 

Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach „Technologii, Maszyn i Urządzeń dla Przemysłu Energetycznego, Elektrycznego 2007” odbywających się w Moskwie w dniach 13.06.2007r. – 16.06.2007r.

nr umowy o dofinansowanie projektu: DWP-III-647-WKP_1/2.2.2/2007/3899/9433

 

Udział w wyjazdowej misji gospodarczej „Energetyka i Elektrotechnika 2006” odbywającej się w Sankt-Petersburgu w dniach 15.05.2006r. – 18.05.2006r.

nr umowy o dofinansowanie projektu: DIW-I-WKP/1/2.2.2/2006/M225/1112

 

Udział jako wystawca w Międzynarodowych Targach „Energetyka i Elektrotechnika  ELCOM odbywających się w Kijowie, w dniach 25.04.2005r. – 28.04.2005r.

nr umowy o dofinansowanie projektu: DZE-I-WKP/1/2.2.2/1/2005/750/1279

 

PHARE


Doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania środowiska projektowego ZILOG Developer Studio II – eZ80Acclaim!TM do regulatora konwertera.”

umowa wsparcia nr 2003/004-379/05.04-03-07-0051


„Analiza rynku i rozwój przedsiębiorstwa Twelve Electric Sp. z o.o.”

umowa wsparcia nr 2003/004-379/05.04-01-07-0085

Doradztwo w zakresie optymalnego wykorzystania środowiska projektowego Code Composer Studio w ramach utworzenia aplikacji firmware do regulatora mocy biernej

umowa wsparcia nr: 2003/004-379/05.04-03-07-0075

„Badanie wybranych produktów firmy Twelve Electric na zgodność z obowiązującymi normami”

umowa wsparcia nr 2002/000-580-06.02.01-02-14-0358

 

INNE

 

„Opracowanie i wdrożenie analizatora sieci AS3-Energia”

umowa dotacji nr PL0003.07.05-02-14-0838

 

„Strategia technologicznego rozwoju firmy”

umowa dotacji nr PL0003.07.05-02-14-0666

 

„Badanie wybranych produktów firmy Twelve Electric na zgodność z obowiązującymi normami”

umowa dotacji nr PL0003.07.05-01-14-3420

 

„Przygotowanie wdrożenia SZJ ISO 9001:2000”

umowa dotacji nr PL0003.07.05-01-14-2127

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213

Szanowni Państwo!
W związku z istniejąca sytuacją epidemiczną, firma działa w niestandardowym trybie i w związku z tym kontakt na numery stacjonarne może być utrudniony. Prosimy o bezpośredni kontakt do pracowników:
502 002 187 - Aleksandra Biraga Łuczak - handlowiec
502 002 159 - Emilia Kołakowska - handlowiec i serwis

+48 228722020
12e@12e.pl
Tu jesteśmy
Droga do nas