W trosce o ochronę środowiska Twelve Electric Sp. z o.o. w dniu 25.01.2007r. nawiązała współpracę z firmą Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Na mocy zawartej umowy, firma Twelve Electric Sp. z o.o. przekazała Organizacji obowiązki wynikające z zapisów Ustawy  o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180 poz. 1495).

Ponadto informujemy iż, firma Twelve Electric w wyniku rejestracji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska otrzymała następujący numer rejestrowy:


E0007390W


INFORMACJA DLA ODBIORCÓW

            Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabrania się umieszczania, wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu, oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 

W ramach umowy zawartej z firmą BIOSYSTEM, każdy użytkownik chcący bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu powinien w porozumieniu
z Twelve Electric Sp. z o.o. przekazać go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Poniżej podajemy listę punktów zbierania które będę przyjmować sprzęt zakupiony w Twelve Electric Sp. z o.o.

Lista punktów zbierania

Przed oddaniem zużytego sprzętu do punktu zbierania należy:

     1. Wypełnić kartę zgłoszenia odpadów do odbioru.

     2. Następnie odesłać ją do Twelve Electric Sp. z o.o.(mailem, faxem)

     3. Po otrzymaniu karty Twelve poda informację dotyczącą sposobu przekazania zużytego sprzętu.

Wagi dostarczanych urządzeń.

Powyższe ustawowe obowiązki zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.


W sprzęcie wprowadzanym przez Twelve Electric na rynek, nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213

Szanowni Państwo!
W związku z istniejąca sytuacją epidemiczną, firma działa w niestandardowym trybie i w związku z tym kontakt na numery stacjonarne może być utrudniony. Prosimy o bezpośredni kontakt do pracowników:
502 002 187 - Aleksandra Biraga Łuczak - handlowiec
502 002 159 - Emilia Kołakowska - handlowiec i serwis

+48 228722020
12e@12e.pl
Tu jesteśmy
Droga do nas