Twelve Electric   Recykling Niedziela, 22.07.2018   Imieniny:. Magdaleny i Bolesława   

System kompensacji mocy biernej dla biurowca
(kliknij) 

                     
 

Oferta handlowa
Optymalizacja kosztów
Cennik - Kompensacja Mocy Biernej
Cennik - Monitoring Parametrów Sieci
Certyfikaty
Polityka Jakości Twelve
Recykling
O firmie
Targi i sympozja
Pliki do pobrania
Artykuly
Dofinansowania

 

 


            W trosce o ochronę środowiska Twelve Electric Sp. z o.o. w dniu 25.01.2007r. nawiązała współpracę z firmą Biosystem Elektrorecykling Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.

Na mocy zawartej umowy, firma Twelve Electric Sp. z o.o. przekazała Organizacji obowiązki wynikające z zapisów Ustawy  o Zużytym Sprzęcie Elektrycznym i Elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180 poz. 1495).

Ponadto informujemy iż, firma Twelve Electric w wyniku rejestracji w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska otrzymała następujący numer rejestrowy:


E0007390W


INFORMACJA DLA ODBIORCÓW

            Zgodnie z przepisami Ustawy o ZSEiE zabrania się umieszczania, wraz z innymi odpadami zużytego sprzętu, oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. 

W ramach umowy zawartej z firmą BIOSYSTEM, każdy użytkownik chcący bezpłatnie pozbyć się zużytego sprzętu powinien w porozumieniu
z Twelve Electric Sp. z o.o. przekazać go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Poniżej podajemy listę punktów zbierania które będę przyjmować sprzęt zakupiony w Twelve Electric Sp. z o.o.

Lista punktów zbierania

Przed oddaniem zużytego sprzętu do punktu zbierania należy:

     1. Wypełnić kartę zgłoszenia odpadów do odbioru.

     2. Następnie odesłać ją do Twelve Electric Sp. z o.o.(mailem, faxem)

     3. Po otrzymaniu karty Twelve poda informację dotyczącą sposobu przekazania zużytego sprzętu.

Wagi dostarczanych urządzeń.

Powyższe ustawowe obowiązki zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu.


W sprzęcie wprowadzanym przez Twelve Electric na rynek, nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi.

 
Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
fax.+48 22 612 79 49
skype:  t12e_1, t12e_2, t12e_3
e-mail:
12e@12e.pl