Indywidualny kompensator mocy biernej

Kompensatory indywidualne znalazły zastosowanie wszędzie tam, gdzie moc i charakter obciążenia pojedynczego urządzenia wyróżnia je wśród pozostałych odbiorników. Takie przypadki dużych dysproporcji uniemożliwiają prowadzenie kompensacji grupowej, co w konsekwencji powoduje niedotrzymanie zadanego współczynnika mocy. W wielu przypadkach, aby uzyskać sprawny układ kompensacji mocy biernej konieczne jest indywidualne podejście.Dokumentacja:

Karta katalogowa - Kompensator Indywidualny IKT-12

Twelve Electric Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 162
04-987 Warszawa
tel. +48 22 872 20 20
e-mail: 12e@12e.pl
NIP: 952-18-84-213
Polecamy artykuł:
System kompensacji mocy biernej dla biurowca
+48 228722020
12e@12e.pl
Tu jesteśmy
Droga do nas